Timo Toivonen on sotilassoittaja, joten voidaankin sanoa että hänellä on aina ”suu messingillä”. Yli 15 vuoden kokemus orkesterisoittajana, soitonopettajana sekä orkesterinjohtajana näkyy varmasti myös tanssin opetuksessa.

Vaikka Timo oli tanssinut jonkin verran aiemminkin, varsinainen hurahtaminen tanssiin tapahtui 2006 ja pian vapaa-aika kuluikin eri tanssikursseilla ympäri Suomen sekä tanssilavoilla. Tanssinopettaminen tuli kuvioihin mukaan Timo Arstilan Pohjois-Suomen swing-projektin ohjaajakoulutuksen myötä. Tanssiseurojen ohjaajana Timo on toiminut Kajaanin Casambassa 2011-2013 sekä töiden siirryttyä Rovaniemelle Napapiirin seuratanssijoissa vuodesta 2014. Lisäksi Timo on opettanut viikonloppukursseilla mm Vuokatissa ja Levillä.

Kilpailumenestystä on kertynyt rock’n’swing saralta, kuten 2015 STUL fuskun suomenmestaruus Heini Ahtiaisen kanssa.

Timo on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulusta tanssinopettajaksi (AMK, 2021) sekä tehnyt Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry:n tanssinopettajatutkinnon (2019). Tanssinopettaja AMK myötä, hän on myös Diplomitanssinopettaja (STOL).
Hän on suorittanut mm. ryhmäliikunnan ohjaajakoulutuksia:
Folkjam-ohjaajakurssi (2017)
KiddieJam-ohjaajakurssi (2018)
Tanssiksi-ohjaajakoulutus (entinen Latinobic) (2019)

Vanhempia koulutuksia:
• STUL Bugg-ohjaajakoulutus
• Pohjois-Suomen swing-projektin ohjaajakoulutukset

Muu pedagoginen koulutus:
• Opistoupseerin perus- ja jatkokurssi (Maanpuolustusopisto) 1999, 2008
• Soitonopettajan tutkinto ja -jatkotutkinto (Oulun konservatorio) 2001, 2004

Opettamisen lisäksi Timo on toiminut tanssialan luottamustehtävissä Saarenkylän nuorisoseuran (ja Napapiirin seuratanssijoiden) ja Dance Swing yhdistysten hallituksissa ja ollut STOL:n seuratanssijaoksen jäsen.


Pedagoginen näkemykseni

Timon pedagoginen puu
Timon CV

Arvot luovat perustan kaikelle ihmisen toiminnalle, tiedosti hän sitä tai ei. Minun arvoni pohjautuvat lähimmäisen kunnioittamiseen ja elämänmyönteisyyteen. Siihen liittyy myös humanistinen ihmiskäsitykseni, jonka mukaan jokainen ihminen on arvokas ja jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään (Opetussuunnitelman perusteet 2001. Opetushallitus.), sekä holistinen ihmiskäsitykseni, jossa ihminen ymmärretään kokonaisvaltaisena olentona, jolla on henkinen ja fyysinen olemus sekä suhde ympäröivään todellisuuteen (Rauhala, L. 2005. Ihmiskäsitys ihmistyössä. 32-46). Toisaalta myös ”tiedonsiirtäjä ja oppimisen kontrolloija”-ihmiskäsityksessä on paljon mikä kuulostaa omalta, kuten ”halu kasvattaa oppilaista oikeudenmukaisia, ahkeria ja humaaneja ihmisiä” sekä ”pyrkimyksenä ohjata oppilaita omatoimisuuteen, sopusointuun itsensä ja luonnon kanssa sekä kasvamaan moraaliltaan vahvoiksi, yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi” (Patrikainen, P. 1999. Opettajuuden laatu).

Oppimisen ja opettamisen näkemyksessä minulla korostuu konstruktivistinen oppimiskäsitys ja pyrkimys kaikin keinoin mahdollistaa oppilaiden monipuolinen oppiminen. Oppimisessa pyrin luomaan oppilaille jonkinlaisen mallin asiasta, mutta tarjoan myös mahdollisuuden oppia lisää kokeilemalla ja oivaltamalla esimerkiksi asian soveltamisesta. Pyrin pitämään opetuksessa myös läsnä kaiken aikaa seuratanssin olennaisen osan – iloisuuden ja parin välisen yhteyden ja vuoropuhelun. Musiikin ja tanssin iloisuus on antanut elämääni todella paljon riemua ja haluan opettaa tanssia jakaakseni tuota riemun mahdollisuutta myös muille.

Erja Syrjäläinen, Riitta Jyrhämä ja Liisa Haverinen käsittelevät Eeva Mussaaren tekemässä verkkoversiossa (http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/luku1/sisalto1.htm, latauspäivä 21.5.2017) opettajan pedagogista ajattelua. Heidän tekstissään ja pedagogisen kolmion kuvassa on käsitelty opettajan, oppilaan ja asiasisällön suhteita monipuolisesti. Hyödynnän heidän pedagogista kolmiotaan, mutta lisään siihen kolmiulotteisen kolmion, josta ei voi sanoa mikä kulma olisi muita ylempänä, kuvaamaan näiden asioiden rinnakkaissuhdetta toisiinsa entistä paremmin. Samalla tuo kolmio kuvaa opetussisällön valmistelun, opettamisen ja opettamistapahtuman havaintojen kehämäistä vaikutusta. Tiivistetysti kuvasta käy ilmi myös oppilaan ja opettajan välinen pedagoginen suhde (opettaja välittää oppilaasta sellaisena kuin hän on, sekä siinä mitä hänestä voi tulla), sekä oppisisällön ja oppilaan välinen didaktinen suhde, johon opettaja vaikuttaa ohjaavasti.

Timon pedagoginen kolmio

Hyvä opettaja saa oppilaan innostumaan ja kiinnostumaan opetettavasta asiasta, jolloin oppilas itse työskentelee aktiivisesti oppiakseen. Hyvä opettaja osaa esittää asiat oppilaalle parhaiten ymmärrettävässä muodossa sekä kannustaa ja ohjata oppilasta oikeaan suuntaan häntä motivoiden. Hyvä opettaja on myös aidosti kiinnostunut oppilaansa oppimisesta. Hyvä opettaja tukee myös kollegojaan ja sekä hoitaa asiat oppilaan läheisten (oppilaat eivät aina ole lapsia) kanssa hyvässä yhteishengessä.


Tanssinopettajan 10 käskyä

1. Hyväksy oppilaat sellaisina kuin ne ovat. Älä ole ennakkoluuloinen.
2. Et ole tiedemies – älä kloonaa!
3. Anna oppilaiden oppia se mitä haluavat
4. Ei ole toivottomia tapauksia, jokainen oppilas on tärkeä
5. Tanssi ei ole vain tekniikkaa! Muista tulkinnan lisäksi myös käyttäytymistavat ja henkinen kasvatus.
6. Ole iloinen ja ylpeä työstäsi!
7. Et ole kaikki tietävä, eikä tarvitse ollakaan.
8. Huumori pelastaa
9. Huolehdi itsestäsi. Venyttele, kuntoile, lepää!
10. Opi lisää

(OAMK Tanssinopettajakoulutuksen monimuotoryhmä 2016)

Tanssiparin varjokuva